eHelsa mäter och analyserar hälsa och stress med artificiell intelligens

Bättre hälsa och mindre stress

Idag är 40% av sjukskrivningarna orsakade av stress. Vi kan ändra på detta med proaktivt hälsoarbete! eHelsa använder artificiell intelligens (AI) för att analysera och prognostisera din hälsoutveckling

Bättre hälsa och mindre stress

Idag är 40% av sjukskrivningarna orsakade av stress. Vi kan ändra på detta med proaktivt hälsoarbete! eHelsa använder artificiell intelligens (AI) för att analysera och prognostisera din hälsoutveckling

Bättre hälsa och mindre stress

Idag är 40% av sjukskrivningarna orsakade av stress. Vi kan ändra på detta med proaktivt hälsoarbete! eHelsa använder artificiell intelligens (AI) för att analysera och prognostisera din hälsoutveckling

eHelsa ́s instrument är evidensbaserat. eHelsa har genomfört en mängd studier för att utveckla och validera instrumentet
eHelsa APPen är enkel, snabb och smart
Vill du ha kontroll på din hälsa och stress i er organisation? eHelsa mäter, analyserar och visualiserar hälsoutvecklingen
Dina dagboksnoteringar kan ses i din historik. Detta ger dig bättre förståelse för samband mellan dina tankar och din utveckling
Genom nudging får du hjälpa att minska din stress och förbättra din hälsa

Hur fungerar eHelsa?

Självskattning & Självreflektion

Visualisering & Hälsoanalys

genom artificiell intelligens

Självskattning skapar självreflektion och ökat självmedvetande. Studier visar att självmedvetande är en grund för hållbar hälsa

Efter självskattning får du som användare visualisering och AI-analys av din hälsa. Instrumentet är evidensbaserat, och visar de viktigast områdena för din långsiktiga hälsa

Självskattning & Självreflektion

Självskattning skapar självreflektion och ökat självmedvetande. Studier visar att självmedvetande är en grund för hållbar hälsa

Visualisering & Hälsoanalys genom artificiell intelligens

Efter självskattning får du som användare visualisering och AI-analys av din hälsa. Instrumentet är evidensbaserat, och visar de viktigast områdena för din långsiktiga hälsa

Självreflektion, Nudging och Självmedvetande

 

Kurser för utbrända och stressade innehåller ofta något som kallas ”Basal kroppskännedom”. Det är precis vad det låter, att deltagaren skall lära sig basal, dvs grundläggande känsla för kroppen.

Vi som presterar på topp har ofta en förmåga att inte känna efter, vi kör på för vi tycker det krävs av oss, eller för att utmaningen är så spännande eller vilka skäl vi nu har.

Vi kan uttrycka detta som att vi undviker självreflektion. För om vi reflekterade över hur vi anstränger oss, att vi är trötta och att vi skulle behöva vila, då hade vi vilat?

Eller är det så att vi har sämre självmedvetande än andra? För om vi vet att vi måste vila, och gjorde vad vi vet vi måste göra – då skulle ingen drabbas av stressrelaterade sjukdomar?

 

eHelsa arbetar i grunden med kontinuerlig självreflektion och använder artificiell intelligens för att analysera och hjälpa dig som användare till bättre självmedvetande och hållbar hälsa.

I termer av beteendeekonomi, som gjorts populär av Nobelpristagaren Richard Thaler, använder vi Nudging, för att hjälpa dig att reflektera och förbättra din basala självkännedom.

Vi tror du kommer att förbättra din hälsa och minska din stress om du använder eHelsa. Men det måste du avgöra själv. Anmäl dig till nyhetsbrevet så berättar vi om vår forskningen kring hälsa och stress och när eHelsa lanserar instrumentet.

eHelsa för bättre hälsa och mindre stress

 

”Self-awareness starts with self-reflection”

Daniel Goleman 

“If you can measure it, you can manage it.”

Peter Drucker

Artificiell Intelligens och din Hälsa

 

Arbetsplatsen har en central roll för många. Höga krav och låg kontroll (ansvar och befogenheter) är en riskfaktor för skadlig stress som de flesta känner till. Arbetsplatsen är långt ifrån den enda stressfaktorn i vårt samhälle. En stor studie från The American Psychological Association visar att vårt digital beteende bidrar till stressrelaterade symptom. Studien visar att de som är storkonsumenter av social media via använder smarta mobiler också är mer stress än andra.

Andra stressfaktorer är familjesituation, ekonomisk situation, fysisk inaktivitet, dålig sömn och mindre näringsrik mat.

Alla dessa faktorer är svåra att kontrollera; vad är orsak och vad är verkan, vilka förbättringar ger mig mest hälsa, vad innebär en timme på gymmet för min hälsa och är min stress under kontroll? Detta kan eHelsa hjälpa dig med.

Går du till läkaren kommer hen att be dig fylla i ett instrument som visar din stressnivå. Det läkaren kan säga baserat på detta är om du är stressad eller inte. Baserat på ert samtal kan läkaren ge dig goda råd. Sedan är din besökstid slut och du ansvarar själv för att följa råden och ha koll på din hälsa.

Alt fler studier visar att läkaren inte räcker till. Det är allt från tidsbrist vid kontakterna med patienterna till att läkaren saknar de specialistkunskaper som krävs för att kunna analysera varje enskild patient specifika symptom.

Här kan eHelsa hjälpa dig. eHelsa är baserat på artificiell intelligens (AI) som är utvecklat genom ett flertal studier under de senaste åren. Detta ger dig en unik möjlighet att på ett enkelt sätt följa din hälsa. Instrumentet visualiserar din utveckling och den artificiella intelligensen analyserar ditt beteende och hjälper dig hantera din stress och förbättra din hälsa.

Instrumentet, en APP i din mobil, baseras på självskattning och externa variabler som hämtas från din mobil, fitbit eller andra gadgets som du redan använder.

Nu tänker du kanske att du inte har några problem med stress och hälsa. Ungefär så tänker 70.000 svenskar som varje år måste sjukskrivas för stressrelaterade sjukdom. Du är kanske förkyld väldigt ofta, känner dig inte utsövd, känner dig irriterad, känner inte att du räcker till för familjen och jobbet och dina fritidsintressen och vänner och släkt och egentid. eHelsas AI hjälper dig analysera din hälsa och visar om och var det finns förbättringsmöjligheter. Börjar stressen bli skadlig, kan eHelsas instrument varna dig.

Artificiell Intelligens har visat sig ge bättre, dvs säkrare analyser, än även duktiga läkare. Fyll i din email adress i kontaktformuläret nedan så berättar vi när instrumentet lanseras och berättar mer om hälsa och stress under tiden (vi lovar att vi inte spammar dig och delar inte dina uppgifter med någon annan. Läs mer under säkerhet och GDPR)

eHelsa & Forskning och Hälsa

 

eHelsa integrerar en mäng olika forskningsområden i eHelsa-instrumentet. Vårt fokus är att arbeta proaktivt (preventivt, förebyggande) med vår hälsa för att undvika stressrelaterade konsekvenser som sjukdomar, nedsatt kognitiv funktion, trötthet och andra negativa konsekvenser av långvarig stress.

I vår forskning har vi tagit till oss mycket från Natur Based Therapy, den evidensmässigt bästa behandling, både preventivt och reaktivt, av stress (och en mängd andra sjukdomar för den delen). I Sverige är det professor Patrik Grahn vid SLU i Alnarp som är den mest kände forskaren. Testa själv – en skogspromenad kommer troligen att reducera din stress mer än en timme KBT.

Ett annat forskningsområde som vi använder oss av är Positiv Psykologi (som delar mycket med beteendeekonomin). Det är verkligen superspännande hur vi genom väldigt små insatser kan få stora effekter på vårt humör och välbefinnande. Testa att skriva ner 3 saker som du är tacksam för varje kväll. Se vad som händer under en månad, känner och ser du någon skillnad? Forskningen är entydig, Gratefulness eller tacksamhet är ett av de enklaste sätten att öka välbefinnandet. Vi rekommenderar så klart att du använder dagboken i eHelsa, då får du automatisk en uppföljning av din utveckling.

Andra forskningsområden som vi följer är mindfullness / meditation, mat & näringsforskning, medicin, beteendeekonomi och Neurovetenskap, eller allt om hjärnan. För oss finns det inget område som är så fascinerande som hjärnan. De senaste åren har medicinsk forskning visat på hur betydelsefull vår mag & tarmflora (mikrobiom och mikrobiota) är för hjärnans funktionalitet. Depressioner och till och med autism spåras idag till kommunikationen mellan vår mikrobiom och hjärnan.

Vår logga är inspirerad av en artikel från Daniel Goleman kring Emotionell Intelligens. Hur ser vi oss själva. Det enklaste (och enda?) sättet att arbete med självutveckling är genom självreflektion. Oberoende om vi mediterar, går till psykolog eller använder något annat sätt börjar förändringen genom självreflektion. Självreflektionen leder genom självinsikt till egenansvar och förändring. Genom att se oss själva genom andra lär vi oss ännu mer om oss själva. Det är grunden för vår logga och för att utvecklas som individer.

Vi använder denna kunskap för att ge dig bästa möjliga funktion när du använder eHelsa. eHelsas lösning kan redan analysera och prognostisera din hälsoutveckling. I nästa steg vill vi kunna ge dig råd, baserat på relevant forskning, för din hälsa.

Håll dig uppdaterar kring hälsoforskning och när vi lanserar nästa version av eHelsa genom att följa oss på social media och anmäla dig till nyhetsbrevet nedan
Må väl / eHelsa

Såhär tycker våra användare

Jag har varit med och testat eHelsa under en månad. Jag tycker det är en fantastiskt APP som jag tror kommer hjälpa många människor till en bättre hälsa. Min upplevelse är att jag blev mer mindfull, jag tänkte helt enkelt lite mer kring vad jag gjorde under dagarna. Det resulterade i att jag skaffade mig bättre sömnvanor, enkla rutiner som gav mig bättre sömn. Sen går jag också mer. Min fysiska aktivitet dubblades under den månad jag var med och testade ehelsa. Jag har inga direkta stressproblem men jag tror att ehelsa hjälpte mig till en ökad förståelse till varifrån stressen kommer. Jag har helt enkelt fått en bättre långsiktig hälsa med hjälp av eHelsa. Nu väntar jag på att de ska lansera sin riktiga version så familjen kan börja använda det. Det skulle ju också vara superspännande om företaget jag arbetar på började anv’nda ehelsa, tror det skulle minska mycket stress. Vi har ju ett par som är sjukskriva i utbrändhet på arbetet Liselott

Jag fick vara med och testa eHelsas APP. Detta var vad jag förstår en första version och den kunde varit lite snyggare. Det jag tyckte var spännande var hur den på relativ kort tid hjälpte mig till mindre stress. Jag började notera när jag kände mig stressad och började se mönster. Det var också väldigt nyttigt att lyssna på killarna från eHelsa. De lärde mig mycket kring vardagshälsa och hur vi ganska enkelt kan bli mer stresstålig, och det tror jag de flesta behöver idag.
Niklas

Eftersom jag kan vara anonym vågar jag också berätta att jag hade ganska kraftiga stressproblem när jag fick vara med i studien. Som man är det inte helt lätt att prata om hälsa och stress. Jag tror det är många fler på arbetet som känner som jag. Det var ett par saker som verkligen tyckte om. Det var väldigt enkelt och snabbt att använda APPen. Jag förstår att de har arbetat med positiv psykologi för att göra APPen till mer än ett mätverktyg. Sedan hjälpte det till att de gav en kort genomgång kring vad och varför jag skulle använda APPen. Sedan gav användandet mig faktiskt bättre förståelse kring min stress. Jag har mest kört på, inte tänkt så mycket på hur jag egentligen mår eller varför jag kännt mig så trött. Jag tror denna kan bli riktigt bra, speciellt för oss som inte är så hälsointresserade. Livet rullar på och man hinner inte stanna upp och tänka efter, det blir snabbt dåliga vanor. Jag kommer att testa eHelsa när de släpper nästa version. Och det skulle vara intressant att använda den på arbetet och få igång en dialog kring hur vi egentligen mår. Jonas Jonas

Sömnbrist leder till sämre kognitiv förmåga

Brist på sömn leder både till sämre hälsa och sämre kognitiv förmåga. Forskningsprojektet, "Samband mellan sömn, yrke och hälsa" som genomförts vid Uppsala universitet av docent Christian Benedict, visar hur sömnbrist påverkar stress, inlärning och arbetsprestation....

Tänker vi fel kring viljestyrka?

Den gängse kunskapen kring viljestyrka säger att vi har en begränsad viljestyrka. Ungefär på samma sätt som vi har en begränsad fysisk styrka eller uthållighet. Men är detta fel? Senaste forskningen tyder på det För inte så länge sedan såg mina rutiner efter arbetet...

eHelsa´s vision är att ingen av våra användare skall drabbas av stressrelaterad ohälsa