På gång hos oss på

eHelsa

Aktuella events och föreläsningar kring hälsa och stress

 

eHelsa erbjuder en mäng olika aktiviteter, föreläsningar och events kring hälsa och stress. Här kommer du att hitta allt från teoretisk kunskap kring psykologi och medicin, till praktiska aktiviteter för bättre mående och förhoppningsvis glädje. Vårt syfte är att ge dig bättre kunskap och färdighet för långsiktigt hållbar hälsa. De föreläsningar och aktiviteter vi erbjuder är baserade på forskning, evidens och lärdomar som faktiskt fungerar.

Välkomna

ForestFlow – smidighetsträning för kropp och sinne.

 

Var: Judarskogen
När: 22 maj
Anmälan & Info: https://sv-se.invajo.com/event/balansverkstan/forestflow

eHelsa forskar kring stress och hälsa

 

eHelsa bedriver kontinuerlig forskning och utveckling för att utveckla den bästa lösningen för preventiv stresshantering. eHelsa gör både litteraturstudier och grundforskning för att evidensbasera vår lösning. Under april 2018 genomför vi ytterligare en longitudinell studie kring orsaksfaktorer för stress. Denna studie kommer att kartlägga orsaksfaktorer kring stress och hur de samspelar med användarens hälsa. Är du beslutsfattare på ett större företag / organisation och vill veta hur eHelsa kan hjälpa dig mäta, analysera, visualisera och prognostisera hur orsaksvariabler samspelar i din organisation.

kontakt: [email protected]