Användarvillkor eHelsa

1) Cookies / Kakor
EHelsa använder cookies för att förbättra tjänsten. Genom att spara en del av dina val och information i en fil på din dator underlättas ditt arbete. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) skall alla som besöker en webbplats med cookies få information om dessa.
Ingen personlig information sparas och information om ditt besök på EHelsa kan inte spåras. Cookies sparas och tas bort från Din dator genom att du rensar minnet för cookies in din webbläsare.

2) PUL – Personuppgiftslagen
Enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) måste alla som inhämtar och lagrar personuppgifter via Internet inhämta samtycke från de personer som lämnar uppgifterna. Med personuppgifter räknas samtliga uppgifter som kan knytas till Dig som person. Genom att Du registrerar Dig på EHelsa samtycker Du till att de uppgifter Du matar in, lagras och hanteras i enlighet med personuppgiftslagen. Om Du är företagsanvändare samtycker Du även till att återkoppling på gruppnivå enligt 3 kommer att ske.

3) Resultat och uppgifter på grupp- och organisationsnivå
För dig som deltar i ett förbättringsarbete med hjälp av EHelsa i en organisation eller företag.
För att kunna förbättra arbetsplatsen bortom de vanliga arbetsplatsundersökningarna hjälper EHelsa företag och organisationer att öka välmående och minska stress.
För att genomföra detta arbete behövs kvalitetssäkrad mätning. Baserat på resultaten från dessa mätningar kan företaget och organisationen ta fram handlingsplaner och åtgärder som följs upp med EHelsas verktyg för att säkerställa att åtgärderna ger avsedd effekt.
EHelsa erbjuder företag och organisationer avidentifierad information på gruppnivå och företags-/organisationsnivå. Det innebär att företaget eller organisationen kan se medelvärde av svaren på 2 nivåer, grupp och företagsnivå. Svaren kan inte härledas till enskilda individer. Det är endast du som deltar som har tillgång till din information!
För att öka tillförlitligheten och skydda den enskilda individens information sker ingen sammanställning av resultat för grupper med mindre än 10 svarande och/eller i grupper med lägre än 50 procents svarsfrekvens då detta understiger 10 svarande.
Det innebär att respondentgruppen alltid skall vara minst 10 för att gruppresultat skall kunna erhållas.

4) Hantering av information
Information som registreras på EHelsa lagras i Europeiska Unionen. Den informationen finns endast tillgänglig för Dig under förutsättning att Du hanterar Ditt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt.
Informationen används av systemet för att sammanställa och ge dig resultat på individnivå, och för att ge dig jämförelsevärden med hela gruppen eller den grupp som jämförs med de värden du angett i dina kontoinställningar.
Om Du registrerar Dig med företags- eller organisationstillhörighet så återkopplas även sammanställningar av gruppresultat till företaget eller organisationen, se 3.
Du kan när som helst ta bort ditt konto. Det går inte att återaktivera ett konto.

5) Sekretess
All information som Du registrerar på EHelsa behandlas konfidentiellt. Den enda information vi har om dig som skulle kunna kopplas till dig är din e-mail.
Ett problem med sekretess är Din egen dator, framför allt om Du arbetar på ett företag och har Ditt e-postkonto där. Om Du önskar kan Du skapa ett e-postkonto på t ex Gmail eller annan webbaserad e-posttjänst för att ytterligare stärka din sekretess.

6) Ansvarsfriskrivning
eHelsa bygger på de senaste årens studier och forskning kring vad som kan skapa bättre livskvalitet och hälsa. Det finns dock ingen behandling som hjälper alla.
De tekniker som ingår i eHelsa är dock genomgående sådana som i tidigare studier och kliniskt visat goda effekter på gruppnivå för att förbättra sömn, minska stress, skapa återhämtning, förbättra koncentrationsförmåga, kort sagt allmänt välbefinnande.
Allt deltagande sker alltid av egen fri vilja och på eget ansvar. eHelsa tar inget ansvar för någon form av ohälsa som kan ligga till grund för Dina problem.
Har du medicinska eller psykiska besvär ska dessa alltid utredas av kvalificerad vårdpersonal. eHelsa tar inget ansvar för din hälsa. Delge din läkare eller medicinskt personal att du använder eller vill använda eHelsa och diskutera hur det kan hjälpa dig med dina eventuella besvär.