Forskning

För att ge dig bättre analys och hjälp bedriver eHelsa kontinuerlig forskning och utveckling kring hälsa och stress

Forskare

 

eHelsa har samlat ett fantastiskt team forskare. Lucas, Stephanie och Richard leder och analyserar våra olika studier. Dessa studier kommer att ge dig en APP som visualiserar och analyserar din hälsa. Analysen styrs av artificiell intelligens som baseras på ett par års forskning kring hälsovariabler och hur dessa påverkar din hälsa och stress.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev nedan så får du uppdateringar kring forskning om hälsa och stress, och inte minst när vi lanserar instrumentet.

Lucas Gren, Ph.D Chalmers och Göteborgs universitet

Ansvarig Statistisk modellering och organisationspsykologi

”eHelsa har potential att bli ett verktyg som kan förhindra lidande för väldigt många människor. Därför är det en ära att få vara med och utväckla produkten tillsammans med andra som också brinner för att minska lidandet och öka välmåendet i samhället.”

Richard Torkar, Professor Chalmers och Göteborgs universitet

Ansvarig Statistisk modellering och AI-utveckling

Dom vetenskapliga frågeställningarna som eHelsa arbetar med kräver avancerad analys. Målet är att dessa analyser, i slutändan, leder till att människor kan få hjälp med att bibehålla sitt välmående.

Stephanie Bonn, Ph.D Karolinska Institutet

Forskningsansvarig

”Min forskning vid Karolinska Institutet handlar övergripande om hur vår hälsa påverkas av våra levnadsvanor och hur vi med hjälp av digitala lösningar kan skapa de bästa förutsättningarna för goda levnadsvanor. Vi behöver hitta nya och moderna strategier att arbeta förebyggande inom hälsa. Därför är det extra spännande att vetenskapligt utvärdera det verktyg som eHelsa utvecklat i syfte att hjälpa människor att bibehålla sitt välmående.”