Om oss här på eHelsa

eHelsa

eHelsa utvecklar evidensbaserade lösningar för hållbar hälsa och minskad stress hos individer, företag och samhälle

 

Vår vision är att ingen av våra användare skall drabbas av stressrelaterad ohälsa.

Dagens reaktiva lösningar med medarbetarundersökningar, läkarbesök eller årliga hälsokontroller fungerar inte. Statistiken är tydlig. Stress och ohälsa ökar mer än någon annan ohälsa i västvärlden.

Orsakssambanden är komplexa och baseras bland annat på arv och miljö som vi inte kan ändra på. Det finns dock massor vi själva kan göra för att må bättre och förhindra stressrelaterad ohälsa. Bra sömn, regelbunden fysisk aktivitet, näringsrik mat och socialt stöd är några av de grundläggande hälsoskapande åtgärderna som vi var och en kan utveckla och hålla koll på. Sedan har vi meditation, mindfullness, tacksamhet, struktur, livssyn som de senaste årens forskning visar är så viktigt för en hållbar hälsa och minskad stress.

Allt detta hjälper eHelsa dig med. Genom vår AI-baserade lösning kan du mäta, visualisera, analysera och prognostisera din eller din organisations hälsa och stress.

Lösningen arbetar bland annat med självreflektion för ökat självmedvetande, nudging för bättre hälsobeteende, analys av din hälsoutveckling jämfört med till exempel kollegor, prognostisering av din hälsoutveckling och riskanalys med hjälp till självhjälp

Vi som utvecklar detta är

Ann-Catrin Hansson

Utvecklingsledare av organisationer och individer

Ann-Catrin har en bakgrund som coach, chef, föreläsare och utredare i det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Hon har stor erfarenhet av ledarskaps- individ- och teamutveckling/förändring. Ledarskap, förändringsarbete och stress/hälsa är frågor som särskilt engagerar.

Ann-Catrin har en Master examen med inriktning mot beteendevetenskap, personalvetenskap och kommunikation i arbetslivet.

Ann-Catrin har en bred arbetserfarenhet som kurator, rehabhandläggare, enhetschef inom vård och omsorg, verksamhetschef på ett boende för neuropsykiatriska funktionshinder, föreläsare och coach. Hon driver Ledarskapslyftet där hon coachar chefer i ledarskapsutveckling samt föreläser med fokus på att förbättra arbetsmiljöer, minska stress och förbättra individuell hälsa.

Ann-Catrin samarbetar med eHelsa i utvecklandet av ett friskare och mer hälsosamt arbetsliv.

Kontakt: [email protected]

Anders Holmberg

Utbildnings- och förändringsledare

Anders har en bakgrund som regissör, berättare, coach och chef i det privata näringslivet, i den ideella sfären och den offentliga sektorn. Han har stor erfarenhet av projekt och processledning och har arbetat med inflytande och utvecklingsfrågor såväl på internationell, nationell och lokal nivå. Ledarskap och förändringsarbete är frågor som särskilt engagerar.

Anders har genomgått Borås Stads chefsutbildning, är licensierad användare i materialet Förändringens fyra rum och certifierad coach genom Coach 2 Coach. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta med stora grupper och använder stormötestekniker som Open Space, Dialogcafé samt Framtidsverkstad.

Anders har under perioden 2011-2015 varit chef och ansvarig för Brygghuset och Lundby Park, två mötesplatser för unga och unga vuxna i Borås. 2016 öppnade Anders företaget KreAktiviteter där han bl.a. varit processledare för arbetet att ta fram en överenskommelse mellan det idéburna och det offentliga i Borås.

Nu bor Anders i Stockholm och samarbetar med eHelsa i utvecklandet av ett friskare arbetsliv.

Kontakt: [email protected]

Göran Wetterqvist

Ansvarig Ekonomi

Matematiker som sadlade om till ekonomi, skatt och finansieringsfrågor. Idag hjälper jag flera företag med främst bokföring, deklaration och skattefrågor. Det är kul att vara med ett företag som eHelsa där syftet är att bygga individuell hållbara hälsa. Och det samtidigt finns en tydlig affärsmodell som både är skalbar och lönsam.

Lars Carlstrand

Partner och Sales Manager

Entreprenör med 30 års erfarenhet inom hälsa. En av Sveriges främsta leverantör av hälsotjänster och behandlingar direkt på arbetsplatsen. Leverantör till flera stora Företagshälsor.

Team Lars Massage är ett rikstäckande företag med 145 anställd och konsulter. Bland kunderna finns t.ex. Telia Company, SEB, Swedbank, Tele 2 och Lantmännen. Har vart Årets Företagare i Uppsala. Tidigare yrke är 1:e Forskningsingenjör inom elektronik, mikromekanik, solceller och varit huvudskyddsombud på Uppsala Universitet.

Kontakt: [email protected]

Susanne Närding

HR-specialist

Specialistkompetens inom systematiskt arbetsmiljöarbete, hälsofrämjande, rehabilitering, upphandling av företagshälsotjänster och arbetsmiljöledningssystem enligt standarden OHSAS 18001:2007.

Susanne har mer än 15 års erfarenhet av strategiskt och operativt hälso- och arbetsmiljöarbete. Arbetet har inkluderat kravställning på verktyg, processer, rutiner och avtal. Det förebyggande arbetet, att agera vid tidiga signaler på ohälsa har varit viktigt. Susanne har vidare varit projektledare för upphandlingar av hälsotjänster (ex företagshälsa) samt kravställare/kontaktperson för hälsoleverantörer och ansvarat för uppföljning av hälsostatistik och hälsoekonomi.

Sverker Månsson

VD & Grundare

Jag är grundare av ehelsa. Min bakgrund är studier i IT, psykologi och företagsekonomi från Lunds Universitet, jag har också en MBA från USA. De senaste 25 åren har jag arbetat med projektledning, företagsanalys, organisations- och IT-utveckling.

Under dessa 25 åren har jag sett hur allt fler blir utbrända på olika arbetsplatser. Det är också tydligt hur stress försvårare allt från strategiutveckling till IT-implementationer. Jag tror att 
många håller med mig när jag säger att stressen är en av de stora kostnadsdrivarna idag. Företagsledare blir också alltmer uppmärksamma hur viktigt en hälsosam arbetsplats är för både rekrytering och produktivitet

Vi vill med eHelsa skapa bättre förutsättningar att se och analysera hälsan i organisationen. Genom analysen kan vi prognostisera och visualisera nuläge vilket ger bättre förutsättningar för investeringar och proaktivt åtgärder. Och vi kan förbättra dialogen genom kalkyler och visualisering vilket ger gemensamt beslutsunderlag och stödjer förändringsarbetet.

Med eHelsa kan vi arbeta med preventiv stresshantering som inte bara är kostnadseffektivt, det kommer också att förhindra enormt mycket lidande för de som skulle blivit utbrända.

Kontakt: [email protected]

Mikael Jenkler

Teknisk supportansvarig

Egenföretagare med mångårig erfarenhet inom IT-support, drift och webbutveckling. Grundare av Jenkler IT AB som hjälper företag att leverera en helhetslösning för IT. Kunderna är såväl stora som små och återfinns inom en rad olika branscher. Mikaels tidigare yrkeserfarenheter inkluderer utvecklare och drifttekniker hos web- och spelföretag.

Jenkler IT AB has sitt kontor i Nacka utanför Stockholm och samarbetar med Ehelsa i utvecklingen och driften av deras webbplattform.