Våra tjänster

eHelsa

Våra tjänster

 

eHelsa arbetar intensivt med forskning och utveckling för att ge dig den bästa möjlig hjälp för mätning och analys av din hälsa. eHelsa´s instrument är unikt med den artificiella intelligensen som baseras på flera års studier. Men ibland behövs extra hjälp, en katalysator för att få igång förändring och förbättring. Därför erbjuder eHelsa beprövade metoder och duktiga metodledare som kan hjälpa er använda instrumentet och leda ett förbättringsarbete för ökad hälsa, mindre stress och tydligare engagemang. Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster.

Förändringens fyra rum

Fyrarummaren – ett kraftfullt verktyg i förändringsprocesser

Förändringens Fyra Rum, eller Fyrarummaren som den också kallas, är en vetenskaplig teori och ett koncept för innovation, utveckling och förändring i företag, organisationer och föreningar. Det som gör den speciell är att den fungerar i såväl stora som små sammanhang. Claes Janssen, psykolog, forskare och författare, är upphovsman till Fyrarummaren, som numera framgångsrikt används av 1000-tals certifierade användare världen över.

Arbetet med att bygga upp Förändringens Fyra Rum sker interaktivt, under professionell ledning. De fyra rummen är psykologiska tillstånd i vilka vi ständigt rör oss i. Fyrarummaren blir både en gemensam karta och förklaringsmodell för att förstå min/vår situation och hitta vägarna vidare.

Arbetet med Förändringens Fyra Rum ger en fördjupad förståelse för människors olikheter, underlättar samverkan och skapar nya möjligheter, kort sagt; Fyrarummaren ger förutsättningar för ett framgångsrikt lagarbete!

Konceptets olika delar

Introduktion till Fyrarummaren: Introduktion till Fyrarummaren kan användas i många olika sammanhang. Under professionell handledning konstruerar en grupp, vilken som helst, Fyrarummaren utifrån sina egna erfarenheter. Introduktionen skapar ett gemensamt språk och går att tillämpa direkt.

Tidsåtgång Halvdag

Personlig dialektik: Fördjupad förståelse för Fyrarummaren på individ och gruppnivå. Personlig Dialektik används företrädesvis i mindre grupper (4-20 deltagare) och i arbete med personlig utveckling. Ledningsgrupper, styrelser, projekt- och arbetsgrupper liksom individer har stor nytta av Personlig Dialektik. Utmärkt stöd vid större och mindre förändringar liksom vid kriser och konflikter.

Tidsåtgång heldag

Organisationsbarometern: Organisationsbarometern mäter klimatet i en grupp eller organisation i Fyrarummartermer. Analys och bearbetning sker i realtid med alla inblandade. Handlingsplaner planeras så att det viktigaste kan ske omedelbart, implementering av resultaten sker med allas delaktighet. Organisationsbarometern är ett utmärkt alternativ eller komplement till anonyma enkäter.

Organisationsbarometern: Verksamhetsutveckling med Fyrarummaren som utgångspunkt.

Tidsåtgång ca 4 timmar

Företagsmassage

 

Team Lars Massage AB är storföretagens och företagshälsans val av leverantör inom hälsoleverans på arbetsplatsen. Främst genom behandlingar med massage, naprapati och kiropraktik. Med 145 anställda och konsulter levereras ca 70 000 behandlingar per år.

Se mer på www.larsmassage.se

Dialogcafé

 

Ett Dialogcafé är ett kraftfullt verktyg för att skapa delaktighet och samsyn inför ett kommande arbete eller som en bearbetningsprocess av ett givet ämne. Den bygger på en tydlig styrning av anordnaren, som i förväg har förberett teman för de olika samtalen och gjort en lämplig gruppindelning. Ett Dialogcafé är ett kraftfullt verktyg för att skapa delaktighet och samsyn inför ett kommande arbete eller som en bearbetningsprocess av ett givet ämne. Den bygger på en tydlig styrning av anordnaren, som i förväg har förberett teman för de olika samtalen och gjort en lämplig gruppindelning. 

 

Ett Dialogcafé är en stormötesteknik som kan samla allt från ett tiotal personer upp till ett hundratals individer och som får tillfälle att utforska gemensamma intressen, enas om tolkningar och definitioner samt prata ihop sig kring förslag att arbeta vidare med.

Givetvis ska ett café vara ett café… Mötesformen bygger på att skapa en trevlig stämning med kaffe och fika som garant för givande samtal!

  • Informell metod, öppen, flexibel, uppmuntrar till lärande, lyssna och utbyta synpunkter.
  • Metoden skapar ett starkt engagemang hos alla som deltar.
  • Stimulerar till att lyssna och tänka tillsammans om ett ämne.
  • Skapar förståelse för olika frågor
  • Deltagarna möter och bygger relationer med nya människor och grupper.

Ett Dialogcafé består av tre samtalsrundor i smågrupper med högst 8 personer i varje.

  • Den första rundan sker i lämpligt sammansatta basgrupper, t ex projektgrupper i ett nätverk eller arbetslag/avdelningar i en organisation.  Här sätter sig deltagarna in i ett givet tema
  • I den andra rundan, som sker i tvärgrupper, kommenterar, värderar och fördjupar nya deltagare det tidigare samtalet
  • I den tredje rundan tar de ursprungliga deltagarna gemensamt fram strategier att förverkliga några av idéerna från runda 1 och 2. Samlar Dialogcafét deltagare från ett lösare nätverk kan en basgrupp bestå av deltagare från flera organisationer eller olika delprojekt. I så fall arbetar de i denna runda projektvis.

Tidsåtgång: 4 timmar.

Jag har varit med och testat eHelsa under en månad. Jag tycker det är en fantastiskt APP som jag tror kommer hjälpa många människor till en bättre hälsa.

Min upplevelse är att jag blev mer mindfull, jag tänkte helt enkelt lite mer kring vad jag gjorde under dagarna. Det resulterade i att jag skaffade mig bättre sömnvanor, enkla rutiner som gav mig bättre sömn. Sen går jag också mer. Min fysiska aktivitet dubblades under den månad jag var med och testade ehelsa.

Jag har inga direkta stressproblem men jag tror att ehelsa hjälpte mig till en ökad förståelse till varifrån stressen kommer. Jag har helt enkelt fått en bättre långsiktig hälsa med hjälp av eHelsa. Nu väntar jag på att de ska lansera sin riktiga version så familjen kan börja använda det. Det skulle ju också vara superspännande om företaget jag arbetar på började anv’nda ehelsa, tror det skulle minska mycket stress. Vi har ju ett par som är sjukskriva i utbrändhet på arbetet Liselott

Jag fick vara med och testa eHelsas APP. Detta var vad jag förstår en första version och den kunde varit lite snyggare.

Det jag tyckte var spännande var hur den på relativ kort tid hjälpte mig till mindre stress. Jag började notera när jag kände mig stressad och började se mönster.

Det var också väldigt nyttigt att lyssna på killarna från eHelsa. De lärde mig mycket kring vardagshälsa och hur vi ganska enkelt kan bli mer stresstålig, och det tror jag de flesta behöver idag.

Niklas

Eftersom jag kan vara anonym vågar jag också berätta att jag hade ganska kraftiga stressproblem när jag fick vara med i studien. Som man är det inte helt lätt att prata om hälsa och stress. Jag tror det är många fler på arbetet som känner som jag.

Det var ett par saker som verkligen tyckte om. Det var väldigt enkelt och snabbt att använda APPen. Jag förstår att de har arbetat med positiv psykologi för att göra APPen till mer än ett mätverktyg. Sedan hjälpte det till att de gav en kort genomgång kring vad och varför jag skulle använda APPen.

Sedan gav användandet mig faktiskt bättre förståelse kring min stress. Jag har mest kört på, inte tänkt så mycket på hur jag egentligen mår eller varför jag kännt mig så trött.

Jag tror denna kan bli riktigt bra, speciellt för oss som inte är så hälsointresserade. Livet rullar på och man hinner inte stanna upp och tänka efter, det blir snabbt dåliga vanor.
Jag kommer att testa eHelsa när de släpper nästa version. Och det skulle vara intressant att använda den på arbetet och få igång en dialog kring hur vi egentligen mår.
Jonas Jonas